​​Fjärrvärme sänker Danicas utsläpp med 75 procent

I ett spännande ​samarbete mellan Göteborg Energi AB och Stena Line blir Stena Danica första fartyg som ansluts till fjärrvärmenätet. Befintlig teknik ska användas på ett helt nytt sätt och resultatet blir att utsläppen av koldioxid minskar med ungefär 75 procent, från cirka 800 ton till 195 ton koldioxid per år. Nu ska projektet inspirera andra rederier.

-Det är första gången som fjärrvärme ansluts till ett fartyg som är i drift och lämnar land med jämna mellanrum. Anslutningarna behöver kopplas ur, samtidigt som de måste kunna följa fartygets rörelser, säger Johan Henrikson, Key Account Manager på Göteborg Energi.

Stena Line investerar cirka 1 miljon kronor i projektet. Dessutom får man ett visst EU-stöd. Investeringen kommer att betala sig inom ett par år genom minskade energikostnader. Dessutom blir miljövinsterna stora.

-Med fjärrvärme får vi bort användningen av dieseldrivna ångpannor för uppvärmning av resenärs- och besättningsutrymmen när fartyget ligger i land. På sikt kommer vi även att använda fjärrvärmen för varmvatten och för att hålla motorerna varma. Det ger framför allt mindre koldioxidutsläpp, men reducerar även buller. Med tanke på vårt centrala läge är det särskilt viktigt, säger Ingemar Sörensson, fartygsinspektör på Stena Danica.

Stena Danica trafikerar Göteborg-Fredrikshavn med två turer varje dygn. Ytterligare båtar kan komma att anslutas i framtiden, men först ska Stena Danica bli ett referensobjekt som följs och utvärderas av de deltagande städerna i EU-projektet.

​Del i ​Celsius-projektet
​Fjärrvärme till fartyg är en del i EU-projektet Celsius, som är ett EU-projekt där Göteborg tillsammans med London, Rotterdam, Genua och Köln ska inspirera 50 europeiska städer att ta vara på spillvärme i fjärrvärmesystem. Syftet är att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Projektet startades den 10 juni och det leds av Göteborgs Stad och Göteborg Energi på uppdrag av EU-kommissionen. ​


​​Fjärrvärmetidningen​